Pensjonskassen investerer i aksjer og obligasjoner gjennom fond og ikke direkte i enkeltselskaper. Ved utgangen av 2021 hadde pensjonskassen to fond med eksponering mot Russland. Det ene fondet, Skagen Kon-Tiki, er et «emerging markets» fond som er investert i fem russiske selskaper. På grunn av vår bekymring over situasjonen i Ukraina solgte vi oss ut av fondet før den Russiske invasjonen. Opprinnelig kostpris for andelene var NOK 26 millioner og realisert verdi ved salg var NOK 63 millioner.

Eneste gjenværende eierskap i russiske aksjer er gjennom vår investering i Baillie Gifford. Fondet har 0,4% eksponering til den russiske banken SBERBANK, noe som utgjør ca. 0,02% av totalporteføljen til Viken pensjonskasse. Dette tilsvarer ca. 2 millioner kr. Baillie Gifford har opplyst om at de har sjekket mulighet for å avhende papiret og følger tett opp sanksjonene fra EU. Pt. er børsen i Moskva stengt for handel og utlendinger forbys å selge aksjer.

Ingen andre fondsinvesteringer til pensjonskassen inneholder Russiske eller Hviterussiske aksjer eller obligasjoner. VIPK har også besluttet å kreve at ethvert fond vi vurderer å investere i skal utelukke investeringer i Russland og Hviterussland. Dette i tillegg til våre krav til etikk og bærekraft i forvaltningen.

Mennesker som demonstrerer med bannere. På banneret står det: Quit PUTIN your hands on UKRAINE.