Viken pensjonskasse tilfører 38 millioner kroner til premiefondet

2022 ble på mange måter annerledesåret. Vi hadde lagt bak oss et år hvor vi så slutten på pandemien, et samfunn som åpnet opp igjen og for pensjonskassen rekordgode resultater. Vi var ikke langt inne i 2022 før mørke skyer dukket opp i horisonten: Russlands angrepskrig mot Ukraina, energikrise, galopperende prisvekst og polarisering. Parallelt med dette skal verden også løse klimautfordringene.

Disse hendelsene medvirket til at finansåret 2022 ble et av tidenes verste. Bare to ganger tidligere på hundre år har både aksjer og obligasjoner hatt negativ avkastning samtidig. Viken pensjonskasse gikk inn i 2022 som en av landets mest solide pensjonskasser og har stått støtt gjennom et turbulent år. Resultatet for 2022 er preget av negativ avkastning på investert kapital.

Også i 2022 hadde pensjonskassen et meget godt risikoresultat og tilfører 38 millioner kroner til premiefondet. For årene 2020 til 2022 samlet har vi da overført hele 529 millioner kroner til premiefondet. I årsrapporten for 2022 kan du lese mer om resultatet og pensjonskassen.

2023-03-30T15:40:46+02:00
Gå til toppen