Pensjonskassen oppnådde hele 10,6% avkastning på pensjonsmidlene i 2021. Etter det vi erfarer er VIPK best blant de offentlige pensjonskassene, inkludert Oslo Pensjonsforsikring. Resultatet gjør at pensjonskassen kan redusere pensjonskostnadene for fylkeskommunen over tid gjennom tilbakeførte overskudd. I tillegg bidrar resultatet til ytterligere å forsterke pensjonskassens risikobærende evne som igjen gir grunnlag for god fremtidig avkastning. Viken pensjonskasse er en av Norges mest solide pensjonskasser. Det kommer godt med i disse urolige tider.

Resultatet representerer en meravkastning på 220 millioner kroner sammenlignet med KLP for 2021. For 2020 var meravkastningen 300 millioner kroner. Pensjonskassen har dermed bidratt til en merverdi på over en halv milliard kroner siden etableringen av Viken i 2020.

En hånd som legger en mynt på en turkis sparegris.