Viken pensjonskasse leverer meget godt resultat for første halvår 2023

2023-09-19T10:59:33+02:0031 august 2023|

Avkastingen på pensjonsmidlene ble hele 5,5 % i første halvår 2023. Netto finansinntekter utgjør 478 millioner kroner.

Sammenlignet med det største livselskapet i kommunal sektor har Viken pensjonskasse hatt 2,3 prosentpoeng høyere avkastning i første halvår 2023. Akkumulert  har Viken pensjonskasse levert en meravkastning på om lag 600 millioner kroner siden 1. januar 2020.

Målt mot de kommunale pensjonskassene samlet oppnådde Viken pensjonskasse en meravkastning på 1,2 prosentpoeng i første halvår 2023.

Meravkastningen i pensjonskassen skyldes flere forhold. Først og fremst har Viken pensjonskasse en høyere aksjeandel som gir bedre avkastning på aksjeporteføljen. Dernest har Viken pensjonskasse kortere løpetid på obligasjonene, noe som er en stor fordel med økende renter.

Med en aksjeandel på 36,6 % og 11,2 % av midlene investert i eiendom har vi vært riktig posisjonert for å utnytte veksten i aksjemarkedet. Viken pensjonskasse forvalter nå totalt 10,1 milliarder kroner etter første halvår 2023.

Kapitalforvaltningen har som mål å sikre avtalte pensjoner til enhver tid, samt å gi en avkastning som reduserer behovet for premieinnbetalinger fra arbeidsgiverne på sikt, sier administrerende direktør Bjarne Refsnes.

Viken Pensjonskasse vil fortsatt levere pensjon til de nye fylkeskommunene i Akershus, Buskerud og Østfold, samt 27 tilknyttede selskaper, også etter oppløsning av Viken fylkeskommune fra 01.01.2024.

Del denne artikkelen: velg din plattform!

Gå til toppen