Fylkestinget i Viken vedtok 23. februar å søke Stortinget om å oppløse Viken og reetablere Akershus, Buskerud og Østfold. Søknaden ligger nå til behandling hos Kommunal- og distriktsdepartementet. De «nye» fylkene skal etableres fra 1. januar 2024.

Vi er kjent med at Viken fylkesting vil få seg forelagt en sak om videreføring av flere aktuelle samarbeidsformer fra 1. januar 2024, herunder Viken Pensjonskasse. Det vil være de nye fylkestingene som selv må evaluere og vurdere hvilken pensjonskassetilknytning de skal ha i fremtiden. Denne prosessen kan først gjennomføres etter at nye fylkeskommuner er opprettet. Inntil videre vil ditt medlemskap i pensjonskassen bestå som i dag.

Alle ansatte og tidligere ansatte i nåværende Viken fylkeskommune som er medlem i Viken pensjonskasse vil beholde medlemskapet i pensjonskassen uendret også etter 1. januar 2024. Dette er uavhengig av om ny arbeidsgiver er Akershus, Buskerud eller Østfold. Det samme gjelder alle medlemmer av pensjonskassen som blir pensjonister eller slutter før 1. januar 2024.

Viken pensjonskasse vil søke Finanstilsynet om å endre sin konsesjon til å bli en «interkommunal pensjonskasse» med virkning fra 1. januar 2024. Avtalen med Viken fylkeskommune overtas og videreføres av de tre nye fylkene tilsvarende som at overføring av ansatte fra Viken til de nye fylkene gjennomføres som virksomhetsoverdragelse.

Viken pensjonskasse vil følge opp alle medlemmer med samme gode service, kunnskap og nærhet. Dette innebærer at vi vil legge til rette for at våre pensjonsrådgivere kan treffes fysisk på alle de tre nye fylkeshusene i tillegg til på telefon, epost og TEAMS.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om ditt medlemskap eller ønsker veiledning om pensjon.

Et lokale med avstemning der mange mennesker holder opp et ark med ulike tall.