Som en forberedelse til at vi fra 1. januar 2024 omdannes til en interkommunal pensjonskasse som skal levere tjenester til de reetablerte fylkene Akershus, Buskerud og Østfold, har vi flyttet til nye lokaler i eget hus. Medlemmer som ønsker fysisk rådgivningstime er velkomne til å besøke oss i våre nye lokaler. Vi vil også legge opp til muligheter for å møte våre rådgivere fysisk i fylkeshuset i Galleri Oslo, samt i Drammen og Sarpsborg for de som ønsker det.