Det foregår et bredt samarbeid mellom alle pensjonsforetakene for å etablere en punkt-til -punktløsning for å koble all pensjonshistorikk sammen for å gjøre det enklere for deg å få en samlet oversikt.

Frem til nå har pensjonskalkulatoren på «min side» kun inneholdt data fra Viken pensjonskasse og NAV.  Det har medført at mange har måttet gå inn på flere ulike «mine sider» og manuelt kopiere data.

Nå er automatisk datautveksling etablert mellom de fleste offentlige ordningene slik at du nå i tillegg for opptjening i Viken pensjonskasse får frem historikk for tidligere opptjening fra SPK, KLP og andre kommunale pensjonskasser og dette blir automatisk tatt med i kalkulatoren for simulering av fremtidig pensjonsbeløp.

Vi er glade for å kunne gjøre det enklere å planlegge pensjonsøkonomien. Gå inn på medlemsportalen for å se din opptjeningshistorikk.

I neste fase vil også historikk fra private pensjonsordninger bli tatt med i samleoversikten.

Inntil videre må de som har private fripoliser eller pensjonskapitalbevis gå inn på pensjonsportalen til Norsk Pensjon https://norskpensjon.no/ for å få oversikt over dette og manuelt legge sammen rettighetene fra offentlig og privat pensjonsopptjening.

Ønsker du å avtale tid for personlig veiledning om din pensjon gjør du det enkelt her.