Utbetaling av pensjon

Viken pensjonskasse utbetaler pensjonen den 12. i hver måned så lenge dagen ikke faller på en helge-helligdag. Hvis den 12. faller på en helg eller helligdag, utbetales pensjonen siste virkedag før. Her er en oversikt over utbetalingsdatoene i 2023, samt generell informasjon om pensjon og skatt.

Måned                                 Dato

Januar                                                    12.01.2023

Februar                                                 10.02.2023

Mars                                                      10.03.2023

April                                                       12.04.2023

Mai                                                         12.05.2023

Juni                                                         12.06.2023

Juli                                                          12.07.2023

August                                                   11.08.2023

September                                            12.09.2023

Oktober                                                 12.10.2023

November                                             10.11.2023

Desember                                             12.12.2023

Først tabellen med Måned og Dato, likt som den over.
I Medlemsportalen finner du lønnsslippene dine. Etter innlogging på medlemsportal/logg inn, velger du menyen «Innboks».

Bankkontonummer

Du kan registrere og endre bankkontonummer etter å ha logget deg inn i Medlemsportalen og velge menyen «Min oversikt».

Har du utenlandsk bankkonto må du være klar over at vi bare utbetaler til banker med IBAN og SWIFT-nummer. Skal du benytte utenlandsk bankkonto må du sende oss informasjon om IBAN-nummer og SWIFT-kode som du får oppgitt av banken din.

Adresse

Vi innhenter adresseopplysninger fra folkeregisteret. Du må derfor endre adressen din i folkeregisteret før adressen oppdateres i våre registre.

Klikk på denne lenken for å melde adresseendring på Skatteetatens nettside

Telefon og epost-adresse

Telefon og epost-adressen din henter vi fra kontakt- og reservasjonsregisteret. Hvis du ønsker å se hva som er registrert på deg, kan du logge inn. Der kan du også eventuelt oppdatere kontaktinformasjonen din.

Klikk på denne lenken og sjekk opplysningene dine i kontakt- og reservasjonsregisteret

Generelt om skattetrekk på pensjon

Viken pensjonskasse beregner ikke skatt. Vi innhenter skattekortet ditt fra Skatteetaten.

Skatt på pensjon trekkes som hovedregel etter prosenttrekk og ikke tabelltrekk. Du må kontrollere at Skatteetaten har korrekt skattekort registrert på deg.

Klikk på denne lenken for mer informasjon om skatt og pensjon hos skatteetaten.no

Skatt for AFP, alders- og etterlattepensjon

• Januar – november: Vanlig skattetrekk
• Desember: Ikke skattetrekk

Skatt for uførepensjon

• Januar – mai, og juli – november: Vanlig skattetrekk
• Juni: Ikke skattetrekk• Juni: Ikke skattetrekk• Januar – mai, og juli – november: Vanlig skattetrekk
• Desember: Halvt skattetrekk

Kildeskatt – bosatt i utlandet

For pensjonsmottakere bosatt i utlandet, og som betaler kildeskatt til Norge, skal det trekkes skatt hver måned hele året. Du kan lese mer om kildeskatt på Skatteetatens nettsider ved å klikke på lenken over.

Årsoppgaver/sammenstillingsoppgaver er tilgjengelig i Medlemsportalen. Logg deg inn på medlemsportal/logg inn og gå til menyen «Innboks».

I «Innboks» finner du all skriftlig informasjon fra Viken pensjonskassen. Dette kan for eksempel være vedtaksbrev, medlemsbrev, forsikringsbevis, lønnsslipper og årsoppgaver/sammenstillingsoppgaver.

Med virkning fra og med 1. mai hvert år reguleres (økes) pensjonene fra Viken pensjonskasse. Hvor stor reguleringen blir avhenger av lønn- og prisvekst for det enkelte år.

Reguleringen gjennomføres normalt i forbindelse med pensjonsutbetalingen i juli med etterbetalingen for mai og juni måned.