Tilgjengelighetserklæring for Viken pensjonskasse

Viken pensjonskasse har målsetning om høy grad av universell utforming på våre nettsider for at flest mulig skal ha lett tilgang til god og åpen informasjon. Pensjonskassen er ikke underlagt kravene i forskrift om universell utforming. Vi velger likevel å publisere en tilgjengelighets-erklæring i tråd med forskrift.

Denne erklæringen gjelder for vikenpensjon.no. Tallene er fra 31. januar 2023.

Tilgjengelighet/Accessibility

Vi bruker Siteimprove til å kontinuerlig måle i hvilken grad vikenpensjon.no oppfyller kravene til tilgjengelige nettsider (universell utforming). Verktøyet gir oss en «Accessibility Score» som viser i hvilken grad nettsiden samsvarer med standardene i WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).

Accessibility Score: 94 av 100 poeng

WCAG-nivå A – score 100/100

WCAG-nivå AA, score 100/100

WCAG-nivå AAA, score 81/100

De ulike elementene på nettsiden er sjekket, inkludert skjemaer, bilder og linker.

Kilde: Siteimprove.

Merknader:

PDF`er, hovedsakelig årsrapporter publisert t.o.m. 2022 er ikke universelt utformet

Videoene som er på nettsiden er ikke tekstet, men tekstlig innhold på videoene er dekkende for hva som kommuniseres muntlig.

Tips

Tekststørrelse

Hold inne Ctrl og tast + (pluss) for å zoome inn.
Hold inne Ctrl og tast – (minus) for å zoome ut.

Skjermleser

En skjermleser er et dataprogram som presenterer det visuelle på en skjerm over til en leseliste eller til syntetisk tale. Et eksempel på en slik skjermleser er Jaws.

Du kan få mer informasjon om skjermlesere på Blindeforbundets nettsider.

For innhold på engelsk/ For content in English

Hvordan si ifra om manglende tilgjengelighet?

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller som er språklig vanskelig å forstå? Er det noe som hindrer funksjonalitet, eller går du glipp av innhold på vikenpensjon.no?

Vi setter pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet.

Her kan du ta kontakt: post@vikenpensjon.no