Viken pensjonskasse utbetaler pensjon følgende datoer:

Januar             10.01.20.     Juli                10.07.20.

Februar           12.02.20.     August          12.08.20.

Mars               12.03.20.         September   11.09.20.  

April                08.04.20.      Oktober         12.10.20.

Mai                  12.05.20.        November     12.11.20.

Juni                 12.06.20.        Desember     11.12.20.

Skatt på pensjonsutbetalinger fra Viken pensjonskasse:               Alders- og etterlattepensjon

-  Juni – vanlig skattetrekk
-  Desember – ikke skattetrekk

Uførepensjon
- Juni – ikke skattetrekk
- Desember – halvt skattetrekk

Kildeskatt
For pensjonsmottakere som bor i utlandet, og som betaler kildeskatt til Norge, trekkes det skatt hver måned hele året. 

Oversikt over dine pensjonsutbetalinger:
I medlemsportalen får du oversikt over dine pensjonsutbetalinger fra pensjonskassen.
Logg deg inn med bank ID.