Er du alderspensjonist, har AFP eller ektefellepensjon er det vanlig skattetrekk for månedene fra januar til november. Utbetalingen i desember er skattefri.

Er du uførepensjonist er det vanlig skattetrekk for periodene januar til mai og fra juli til november. Utbetalingen i juni er skattefri, mens det er halv skatt i desember.

Du kan lese mer om skatt og pensjon hos Skatteetaten.no.
Har du en ytelse fra NAV kan du lese om  skatt på ytelsene fra NAV.

Kildeskatt – bosatt i utlandet
Er du pensjonsmottaker bosatt i utlandet og betaler kildeskatt til Norge, skal det trekkes skatt hver måned hele året. Du kan lese mer om kildeskatt på Skatteetatens nettsider ved å klikke på lenken over.

Skattetrekk på pensjon

Viken pensjonskasse beregner ikke skatten. Vi mottar alle skatteopplysninger elektronisk fra Skatteetaten. Dersom du skal endre eller har spørsmål om skattekortet må du kontakte skatteetaten.

Ønsker du å legge inn for eksempel ekstra månedlige , kan du kontakte oss på

telefon 08 475 eller e-post post@vikenpensjon.no.