Er du alderspensjonist, har AFP eller ektefellepensjon er utbetalingen i desember skattefri.
Er du uførepensjonist er det halv skatt i desember.
Du kan lese mer om skatt og pensjon hos Skatteetaten.no.
Har du en ytelse fra NAV kan du lese om skatt på ytelsene fra NAV.

Kildeskatt – bosatt i utlandet
Er du pensjonsmottaker bosatt i utlandet og betaler kildeskatt til Norge, skal det trekkes skatt hver måned hele året. Du kan lese mer om kildeskatt på Skatteetatens nettsider ved å klikke på lenken over.

Skattetrekk på pensjon
Viken pensjonskasse beregner ikke skatten. Vi mottar alle skatteopplysninger elektronisk fra Skatteetaten. Dersom du skal endre eller har spørsmål om skattekortet må du kontakte skatteetaten.

Ekstra skattetrekk
Har du allerede frivillig igangsatt faste skattetrekk utover ordinær skatt, vil disse bli videreført i 2023. Gi beskjed om du vil endre eller stoppe ekstra skattetrekk fra 2023.
Selv om du enten har halv skatt eller skattefri måned i desember, blir likevel ekstra skattetrekk trukket i desember måned også. Ekstra skattetrekk blir utført hver måned.
Ønsker du å legge inn for eksempel ekstra månedlige skattetrekk, kan sende oss melding om dette på post@vikenpensjon.no.