Fra 1. mai er nytt grunnbeløp i folketrygden 118 620 kroner. Alderspensjon fra Viken pensjonskasse øker med 8,54 prosent med virkning fra 1. mai.

Nytt grunnbeløp (G) brukes til å beregne og regulere både pensjoner og trygdeytelser. Pensjonsopptjening og pensjon fra Viken pensjonskasse (VIPK) blir regulert hvert år slik at de opprettholder verdien over tid. Dette skjer automatisk og du trenger ikke gjøre noe.

Grunnbeløpet i folketrygden øker med 6,41 prosent fra 1. mai, og er nå 118 620 kroner. Les om trygdeoppgjøret på regjeringen.no.

Så mye øker pensjonene i 2023

Uførepensjon og alderspensjon som du tjener opp reguleres med grunnbeløpet, mens alderspensjon som blir utbetalt reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten. Det gir følgende økning fra 1. mai:

  • Alderspensjon, AFP og særalderspensjon øker med 8,54 prosent. Det samme gjelder etterlattepensjon for deg som er fylt 67 år.
  • Mottar du uførepensjon, eller er du under 67 år og mottar etterlattepensjon, øker pensjonen med 6,41 prosent.

Etterbetalt pensjon kommer i juli

Økningen gjelder fra 1. mai, og de fleste som mottar pensjon fra oss vil få etterbetalt og justert pensjon med utbetalingen i juli.

Kilde: SPK.no / regjeringen.no