I Viken pensjonskasse er vi opptatt av å tenke nærvær og finne gode løsninger i fellesskap slik at alle får mulighet til å bruke sin arbeidsevne. Vi vet at det er positivt både for den enkelte og for arbeidsplassen.

Viken pensjonskasse har rådgivende lege  som gir råd og støtte når det er behov for avklaring av medisinske forhold og arbeidsevne ved søknad om uføreytelser. Alle medlemmer av pensjonskassen tilbys medisinsk vurdering av om forebyggende tiltak kan forebygge videre sykefravær eller uførhet. Slik oppfølging bør skje så tidlig som mulig ved lengre  sykefravær, fordi det da også er enklere å finne gode løsninger på arbeidsplassen.

Rådgivende lege bistår også med råd til virksomhetene i oppfølgingen av lange sykefravær basert på hva som er gode erfaringer fra andre bransjer og virksomheter. Rådgivende lege gir råd og støtte i nærværsarbeidet hvor ledelse, tillitsvalgte og ansatte samarbeider  for å finne gode løsninger i fellesskap.

Tilrettelegging og oppfølging tidligst mulig fremmer arbeid og forebygger fravær.

I dag deltar rådgivende lege i kjerneteamet i Nærværsprosjktet for renholdere.

Rådgivende lege holder også foredrag om arbeidsmiljø/ledelse og partssamarbeid, med vekt på nærvær og ikke fravær. Foredragene skjer på lederseminarer og møter med tillitsvalgte og verneombud.

Rådgivende lege i pensjonskassen har lang erfaring fra arbeidsmedisin,  virksomhetsledelse og styrearbeid.

Rådgivende lege Geir Riise kan kontaktes på geir.riise@vikenpensjon.no