Trygdeoppgjøret er gjennomført og det nye grunnbeløpet fra 1. mai 2022 er 111 477 kroner. Dette er en økning på 4,77 prosent.

Regulering

Alderspensjon under opptjening øker med 4,77 prosent.

Pensjonen blir regulert i juli med etterbetaling fra mai 2022:

Uførepensjon, barnepensjon eller ektefellepensjon før 67 år øker med 4,77 prosent.

Alderspensjon, AFP eller ektefellepensjon etter 67 år øker med 3,53 prosent.

Du kan lese mer om trygdeoppgjøret på regjeringen.no.

Ta kontakt

Har du spørsmål til pensjonen din kan du kontakte oss på telefon 08 475 eller e-post post@vikenpensjon.no.