Pensjon for deg født før 1963

Nedenfor får du en kort innføring i pensjonsreglene som gjelder for deg født før 1963.  Du kan også velge å se video som kun omhandler den ytelsen du ønsker å vite mer om.

Følgende video omhandler AFP for deg født før 1963

Følgende video omhandler alderspensjon for deg født før 1963

Pensjon for deg født før 1963

Nedenfor får du en kort innføring i pensjonsreglene som gjelder for deg født før 1963. Videoen i sin helhet kan du se nederst på siden. Ellers er de delt opp slik at du kan se den videoen som omhandler den ytelsen du ønsker å vite mer om.

Følgende video omhandler AFP for deg født før 1963

Følgende video omhandler alderspensjon for deg født før 1963

Følgende video gir deg en kort innføring i pensjonsreglene for deg født før 1963