Styret i Viken pensjonskasse

Styret består for tiden av 5 medlemmer. Styrets medlemmer velges for fire år av gangen. Viken fylkeskommune oppnevner nytt styre i første kvartal 2020.

Styreleder
Jone Engh
Epost: jone.eng@gmail.com

Nestleder
Morten Vollset
Epost: morten.vollset@afk.no

Styremedlem
Hans Gunnar Melgaard
Epost: hans.gunnar.melgaard@afk.no

Styremedlem
Sverre Myrli
Epost: sverre.myrli@stortinget.no

Styremedlem
Iren Gangstad
Epost: Iren.Gangstad@afk-eiendom.no