Om Viken pensjonskasse

Viken pensjonskasse er opprettet som følge av etableringen av Viken fylkeskommune fra 01.01 2020. Pensjonskassen er en videreføring av Akershus fylkeskommunale pensjonskasse fusjonert med Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse. I tillegg overtok pensjonskassen medlemmer fra Østfold fylkeskommune som frem til 01.01 2020 var medlemmer i KLP.

Fra 01.01 2024 vil pensjonskassen endres til en interkommunal pensjonskasse for å tilpasse seg til at Viken fylkeskommune oppløses og fylkene Akershus, Buskerud og Østfold gjenetableres.

Pensjonskassen har åtte medarbeidere og holder til i Wergelandsveien 21 i Oslo.
I tillegg vil saksbehandlere ha kontordager i Sarpsborg og Drammen etter behov.

Viken pensjonskasse har ansvaret for:

  • 4.500 aktive medlemmer
  • 4.800 alderspensjonister
  • 1000 uførepensjonister
  • 500 etterlattepensjonister
  • 13.000 Medlemmer med oppsatte rettigheter

Pensjonskassen har en forvaltningskapital på om lag 10 milliarder kroner.