Kontakt oss

Adresse:
Wergelandsveien 21, 0167 Oslo

Telefon: 08475

Ringer du fra utlandet: +47 906 05 380

Telefontid:

Mandag – fredag kl. 08-15

E-post:

Bjarne Refsnes
Administrerende direktør (CEO)

telefon: 970 58 106
e-post: bjarne.refsnes@vikenpensjon.no

Tom Roar Helgerud
Risk manager (CRO)/Økonomisjef (CFO)

telefon: 932 21 351
e-post: tom.roar.helgerud@vikenpensjon.no

Martin Bakke
Fagsjef

telefon: 08475
e-post: post@vikenpensjon.no

Kristoffer Sørlie
Seniorrådgiver

telefon: 08475
e-post: post@vikenpensjon.no

Trine Lise Eriksen
Seniorrådgiver

telefon: 08475
e-post: post@vikenpensjon.no

Torgeir Engebakken
Seniorrådgiver

telefon: 08475
e-post: post@vikenpensjon.no

Geir Riise
Rådgivende lege

telefon: 911 05 817
e-post: geir.riise@vikenpensjon.no