Kontakt oss

Adresse:
Schweigaardssgate 6, 4. etasje
Postboks 1201 Sentrum
0107 Oslo

Telefon: 08475

Telefontid: Mandag – fredag kl. 09-15

E-post:

Bjarne Refsnes
Administrerende direktør / CEO

telefon: 970 58 106
e-post: bjarne.refsnes@vikenpensjon.no

Arnulf Storhaug
Økonomisjef / CFO

telefon: 900 12 996
e-post: arnulf.storhaug@vikenpensjon.no

Tom Roar Helgerud
Risk manager / CRO

telefon: 932 21 351
e-post: tom.roar.helgerud@vikenpensjon.no

Martin Bakke
Fagsjef

telefon: 08475
e-post: post@vikenpensjon.no

Kristoffer Sørlie
Seniorrådgiver

telefon: 08475
e-post: post@vikenpensjon.no

Trine Lise Eriksen
Seniorrådgiver

telefon: 08475
e-post: post@vikenpensjon.no

Torgeir Engebakken
Seniorrådgiver

telefon: 08475
e-post: post@vikenpensjon.no

Rita Haadem
Adm. konsulent

telefon: 08475
e-post: post@vikenpensjon.no