I trygdedrøftingene 2. september 2020,  er det fastsatt nytt grunnbeløp. Endringen er med virkning fra 1 mai 2020. Grunnbeløpet øker fra kr 99 858,- til kr 101 351,-, dvs med 1,5 prosent.

AFP og alderspensjon under utbetaling skal reguleres i takt med lønnsveksten, minus 0,75 prosentpoeng. Uførepensjon og etterlattepensjon reguleres derimot med lønnsveksten.

Viken pensjonskasse regulerer pensjonene i september og oktober. Nytt pensjonsbeløp og etterbetaling fra 1. mai, utbetales i november.