Trygdedrøftingene 2021 er nå gjennomført. Grunnbeløpet øker fra kr 101 351 til kr 106 399 fra 1. mai.

Regulering av pensjoner fra Viken pensjonskasse

  • Alderspensjon, AFP og særalderspensjon øker med 4,99 prosent fra 1. mai. Det samme gjelder etterlattepensjon for deg som er fylt 67 år.
  • Mottar du uførepensjon, eller er du under 67 år og mottar etterlattepensjon, øker pensjonen med 4,98 prosent fra 1. mai 2021.

Nytt pensjonsbeløp med etterbetaling fra 1. mai, utbetales 12. juli.