For deg som jobber i helsevesenet

Stortinget har vedtatt at alle yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste som har gått av med alderspensjon eller AFP kan jobbe så mye de vil uten at det har betydning for pensjonen, så lenge arbeidet er knyttet til korona-pandemien. Vedtaket gjelder til 30.06.2022.

Det gjelder ikke bare helsepersonell, men alle yrkesgrupper  som arbeider innen offentlig helsetjeneste, som blant annet kokker, renholdere og assistenter. Dette betyr for eksempel at alle som jobber på et sykehjem er omfattet av de midlertidige reglene.

Tiltaket gjelder ikke for uførepensjonister.

Les mer om saken på KS sine sider.

Hvilken dokumentasjon trenger vi fra deg?

Hvis du har arbeidet med koronapandemien og du har alderspensjon eller AFP fra Viken pensjonskasse, må du selv sende oss dokumentasjon på arbeidsforholdet og inntekten. Vi får dessverre ikke denne nødvendige informasjonen fra arbeidsgiver.

Dokumentasjon:

Vi trenger en bekreftelse fra arbeidsgiver som bekrefter:

  • at pensjonisten har arbeidet med korona-relaterte oppgaver
  • når arbeidsforholdet startet
  • når arbeidsforholdet opphørte
  • hvilken inntekt før skatt pensjonisten har hatt fra det korona-relaterte arbeidet. Hvis arbeidet har vart over flere kalenderår, trenger vi inntekt spesifisert for hvert kalenderår

Hvis du har alderspensjon eller en tjenestepensjonsberegnet AFP etter 65 år kan du sende slik dokumentasjon når arbeidsforholdet opphører, om du ikke har fått en henvendelse fra oss om dette tidligere. Hvis du har folketrygdberegnet AFP kan du sende dokumentasjonen hvis du får henvendelse fra oss i forbindelse med etteroppgjøret for det aktuelle AFP-året.

For deg som jobber i skole eller barnehage

Skoler og barnehager trenger ekstra bemanning for å håndtere koronaepidemien. Fra 1. januar 2022 kan pensjonister motta en særskilt fastsatt pensjonistlønn uten at AFP eller alderspensjon reduseres. Tiltaket gjelder for arbeid som bidrar til å avlaste det ekstraordinære personellbehovet ved skoler og barnehager som følge av koronapandemien. Både undervisningspersonell, pedagogisk personell og øvrig personell kan tilsettes på den særskilte pensjonistlønnssatsen.

Den særskilte pensjonistlønnssatsen er avtalt å være 300 kr pr. faktisk arbeidet time.

Tiltaket gjelder ikke for uførepensjonister.

Her kan du lese mer om tiltaket om å avlaste skoler og barnehager. 

Hvilken dokumentasjon trenger vi fra deg?

Hvis du har alderspensjon eller tjenestepensjonsberegnet AFP etter fylte 65 år trenger du ikke gi beskjed til Viken pensjonskasse dersom du får pensjonistlønn.

Hvis du har folketrygdberegnet AFP kan du sende dokumentasjonen hvis du får henvendelse fra oss i forbindelse med etteroppgjøret for det aktuelle AFP-året. Dokumentasjonen må være en bekreftelse fra arbeidsgiver der det går frem:

  • at pensjonisten har mottatt særskilt fastsatt pensjonistlønn
  • hvilken inntekt før skatt pensjonisten har hatt fra det korona-relaterte arbeidet. Hvis arbeidet har vart over flere kalenderår, trenger vi inntekt spesifisert for hvert kalenderår