Nyheter2023-01-30T10:40:46+01:00

Nyheter

Skatt og pensjon

Er du alderspensjonist, har AFP eller ektefellepensjon er utbetalingen i […]

Skatt på pensjon

Skatt på pensjon - Kildeskatt for bosatte i utlandet - Skattetrekk på pensjon

Pensjonisters arbeid relatert til flyktninger fra Ukraina

Det er ventet et stort behov for arbeidskraft i forbindelse med flyktningstrømmen fra Ukraina. Regjeringen har nå gjennomført en forskriftsendring som innebærer at pensjonister kan ansettes på særskilt pensjonistlønn uten at AFP eller alderspensjon avkortes.

Årsberetning 2021

Viken pensjonskasse oppnådde en avkastning på 10,6% i 2021. Dette er det beste resultatet i pensjonskassen siden 2009.

Pensjonsregulering 2021

For året 2021 er det vedtatt endringer som gjør at enkelte pensjonsytelser reguleres på en annen måte enn tidligere.

Registrer din e-post

Registrer din e-postadresse. Viken pensjonskasse sender ut informasjon til deg på "Min side" i medlemsportalen.

Gå til toppen