Pensjon og arbeidsinntekt

Stortinget har vedtatt midlertidige regler for arbeidsinntekt ved siden av pensjon for å møte ekstraordinært behov i forbindelse med virusutbrudd (covid-19) i perioden 17. mars – 1. november 2020. Reglene gjelder for alle yrkesgrupper som gjeninntrer i stilling i det offentlige helsevesenet i forbindelse med koronaviruset.

Det midlertidige regelverket gjelder for følgende pensjonsytelser både ved hel eller delvis ytelse:

·       Alderspensjon etter 85 års regel

·       Alderspensjon etter særaldersgrense 60/65 år

·       Alderspensjon fra fylte 67 år

·       AFP 62-64 år

·       AFP 65-66 år

Midlertidige regler: Pensjonen skal ikke reduseres for inntekt uansett hvor mye du tjener i perioden.

Regelverksendringene gjelder ikke for uførepensjon.