Logg inn 20232023-10-30T10:08:23+01:00

Logg inn

Logg inn medlemmer

Her kan du logge inn for å søke om pensjon, sjekke status på din sak, få oversikt over ditt medlemskap, eller endre kontonummer for utbetaling av pensjon. Du finner også en pensjonskalkulator her.

Logg inn arbeidsgivere

Her kan du logge inn for å behandle pensjonssøknader.

Brukerveiledninger

Slik bruker du medlemsportalen

Slik bruker du arbeidsgiverportalen

Gå til toppen