Laveste nominelle rentesats på lån fra Viken pensjonskasse vil fra 1. mars 2023 være 3,4 prosent.

Lån til medlemmer i pensjonskassen defineres som lån i arbeidsforhold. Fordelen med rimelige lån i arbeidsforhold blir i dag skattlagt. Denne fordelen blir beregnet ut fra en sats kalt «normrente» som fastsettes av Skattedirektoratet 6 ganger i året.

Normrenten var fra 1. januar 2023 på 3,0 prosent og er fra 1. mars fastsatt til 3,4 prosent.

For å unngå at våre medlemmer blir skattlagt etter reglene om lån i arbeidsforhold tilbyr vi ikke lån under normrentesatsen.