Laveste nominelle rentesats på lån fra Viken pensjonskasse vil fra 1. november 2023 være 4,5 prosent.

Lån til medlemmer i pensjonskassen defineres som lån i arbeidsforhold. Fordelen med rimelige lån i arbeidsforhold blir i dag skattlagt. Denne fordelen blir beregnet ut fra en sats kalt «normrente» som fastsettes av Skattedirektoratet 6 ganger i året.

Normrenten for september og oktober var på 4,0 prosent.

For å unngå at våre medlemmer blir skattlagt etter reglene om lån i arbeidsforhold tilbyr vi ikke lån under normrentesatsen.

Du finner mer informasjon om normrente for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver på Skatteetaten.