Lån fra Viken pensjonskasse

Rentesats i pensjonskassen og Norges Banks styringsrente

Lån i pensjonskassen er definert som lån i arbeidsforhold. Fordelen ved rimelige lån i arbeidsforhold blir i dag beskattet ved hjelp av en normrentesats som fastsettes av Skattedirektoratet seks ganger i året.

Normrenten fastsettes på grunnlag av basisrente. Basisrenten fastsettes av Finanstilsynet med utgangspunkt i uttrekk av priser på boliglån i Finansportalen.

Normrentesatsen er fastsatt til 1,5 prosent. Dersom pensjonskassen tilbyr lån med lavere rentesats enn normrenten må låntageren skatte av differansen.

Viken pensjonskasse har utlånsregler som innebærer at utlånsrenten ikke skal være lavere enn normrenten.

Som medlem i Viken pensjonskasse kan du få lån mot pant i bolig. Når du søker, vurderer vi tilbakebetalingsevne og om du har en ryddig økonomi. Behandlingstid er normalt 1-2 uker og om sommeren 3-4 uker.

Lån i pensjonskassen er definert som lån i arbeidsforhold. Fordelen med rimelige lån i arbeidsforhold blir i dag beskattet ved hjelp av en normrentesats som fastsettes av Skattedirektoratet seks ganger i året. (Normrenten er pr. d.d. 1,5%). Dersom pensjonskassen tilbyr lån med lavere rentesats enn normrenten må låntakeren skatte av differansen. 

Les mer om normrenten på Skatteetaten.no. 

skatteetaten.no/satser/normrente-for-beskatning-av-rimelige-lan-hos-arbeidsgiver/

Omfanget av utlånsvirksomheten reguleres av den til enhver tid fastsatte investeringsstrategien for Viken pensjonskasse.

Søknad om boliglån

Hvem kan få lån?

Medlemmer i Viken pensjonskasse kan låne hos oss, både yrkesaktive og de som har gått over til å motta pensjonsytelser. Medlåntaker trenger ikke være medlem.

Om ditt medlemskap opphører i Viken pensjonskasse kan du beholde lånet til samme vilkår.

Er du i tvil om du kan låne hos oss? Kontakt oss gjerne.

Hvor mye kan du låne?

Vi gir lån etter en samlet vurdering av pantesikkerhet og tilbakebetalingsevne. Det ytes lån innenfor maksimalt 80 % av lånetakst (tilsvarer ca. 70 % av markedsverdi). Vi tar hensyn til den totale økonomiske situasjonen, inkludert all gjeld og andre utgifter ved vurdering av betjeningsevne.

Lånebeløp i pensjonskassen kan sammen med annen gjeld (også studielån) ikke overstige tre ganger bruttoinntekt.
Kredittopplysninger innhentes.

For låntagere som har behov for lån som overstiger tre ganger bruttoinntekt, har pensjonskassen inngått avtale med Storebrand gjennom Pensjonskasseforeningen. Du finner informasjon om avtalen her:  https://www.storebrand.no/privat/partner/pensjonskasseforeningen

Hva kan du søke om?

Finansieringsbevis: For deg som er på utkikk etter bolig og lurer på hvor mye du kan låne.

Refinansiering: For deg som ønsker å låne opp på eksisterende bolig eller ønsker å flytte lånet til oss.

Lån til boligkjøp (med kjent adresse): For deg som vet eksakt hvilken bolig du skal kjøpe.

Mellomfinansiering: For deg som skal kjøpe ny bolig før du selger dagens bolig.

Hvilken sikkerhet kreves?

Viken pensjonskasse yter lån mot 1. prioritets pant i selveierbolig, aksjeleilighet og borettslagsleiligheter, innenfor maksimalt 80 % av lånetakst. Det gis ikke lån mot pant i eiendom i utlandet eller hytte/fritidseiendom. Vi yter ikke lån til kjøp av bolig under oppføring.

For å sette eiendommens verdi og danne grunnlag for belåning, må det avholdes en takst over eiendommen. Taksten må avholdes av en autorisert takstmann. Taksten bør ikke være eldre enn 6 måneder. Eiendommen må holdes fullverdiforsikret.

Det kan gis lån mot pant i annen, eventuell i tillegg til egen bolig. Det stilles tilsvarende krav til sikkerhet i annen bolig som for egen bolig.

Serie- eller annuitetslån

Det viktigste er at du får en nedbetaling som er tilpasset egen økonomi.

Serielån: Du betaler faste avdragsbeløp mens rentene blir lavere for hver termin.

Annuitetslån: Du betaler et fast beløp ved hver termin. I begynnelsen betaler du lite avdrag mens etter hvert som rentene blir mindre betaler du mer avdrag.

Betalingsterminer

Renter og avdrag betales to ganger i året med fast terminforfall 1. april og 1. oktober.

Kan jeg få avdragsfrihet?

Inntil  5 år: Alle våre låntakere kan søke om inntil 5 års avdragsfrihet.

Inntil 10 år: Låntakere over 60 år kan søke om inntil 10 års avdragfrihet

Nedbetalingstid: Lån kan maksimalt nedbetales over 30 år. Du har muligheten til å endre nedbetalingsplanen.

Hva er nominell og effektiv rente?

Nominell rente er renten uten gebyrer. Effektiv rente er nominell rente inkludert etableringsgebyr og termingebyr.

Vedlegg til lånesøknad

Gyldig verdidokumentasjon (takst over eiendommen)

Siste års selvangivelse (hele husstanden)

Konti/lånenummer og restgjeld for eventuelle lån

Kopi av fullverdiforsikringspolise med kvittering for løpende termin

Renter – gebyrer

Viken pensjonskasse tilbyr lån med flytende rente innenfor maksimalt 80% av lånetakst. Med flytende rente må du kalkulere med at renten på lånet kan stige.
Du står imidlertid fritt til å betale inn ekstraordinært på lånet, for eksempel når renten er lav. Eller gjøre endringer, for eksempel endre fra annuitet til serielån.

Det ytes 1. prioritets lån med to forskjellige sikkerhetsgraderinger:

  • Lån gitt med sikkerhet innenfor 60 % av lånetakst
  • Lån gitt med sikkerhet innenfor 80 % av lånetakst

Renten for lån gitt med sikkerhet innenfor 80 % av lånetakst skal til enhver tid settes 0,25 prosentpoeng høyere enn renten for lån gitt med sikkerhet innenfor 60 % av lånetakst.

Rentesatser

Styret i Viken pensjonskasse vedtar rentesatsen. Renten endres i takt med markedet og nå gjelder følgende betingelser med virkning fra 1. september 2020:

Nominell rente Effektiv rente * Sikkerhet
1,50% 1,64% Innefor 60% av lånetakst
1,75% 1,90% Innefor 80% av lånetakst
1,75% 1,90% Mellomfinansieringslån **

* Effektiv rente er regnet ut i fra et lån på kr 2 000 000 med en løpetid på 20 år. Renten er beregnet etterskuddsvis, med faste avdrag (serielån).
Etableringsgebyr kr 3016 og halvårlig termingebyr kr 175. Effektiv rente reduseres ved lengre nedbetalingstid.

** Kortsiktig lån som innfris ved salg av bolig. Pant i bolig som skal selges eller annen bolig og evt. i bolig som kjøpes.

Gebyrer

Faste gebyrer Kroner
Etableringsgebyr pr. lån, (1 % av lånebeløpet) min.
maks.
1240
3100
Etableringsgebyr pr. lån ved opplåning av tinglyst pantedokument 1240
Etableringsgebyr ved tilleggssikkerhet, 2 obligasjoner 3720
Termingebyr (2 ganger i året) 175

Lånekalkulator

Lånekalkulatoren er kun ment for å gi en indikasjon på hvor mye et lån vil koste. Ta kontakt med oss for en nøyaktig vurdering.

Lånekalkulator
kr
 
Søknadsskjema – lån