Minste pensjonsnivå i folketrygden for enslige alderspensjonister økte med virkning fra
1. januar 2023. Får du økt pensjonsnivå kan pensjonen fra Viken pensjonskasse bli endret.

Satsen for minste pensjonsnivå i folketrygden for enslige alderspensjonister økte med 4000 kroner fra 1. januar 2023. NAV melder at for de det gjelder vil pensjonen endres fra og med utbetaling i mars

Er du en av dem som får økt minste pensjonsnivå, vil pensjonen din fra Viken pensjonskasse bli regnet om, og i noen tilfeller bli redusert.

Hvorfor blir pensjonen fra Viken pensjonskasse endret?

Fordi økningen i minste pensjonsnivå skal samordnes med offentlig tjenestepensjon, vil det påvirke pensjon fra Viken pensjonskasse. Samordning innebærer at det gjøres fradrag i pensjonen fra Viken pensjonskasse for pensjon fra folketrygden. Når satsene i folketrygden øker uten at pensjon fra Viken pensjonskasse øker tilsvarende, kan det føre til at pensjon fra Viken pensjonskasse går ned.

Ikke alle får økt pensjon, men samlet pensjon fra Viken pensjonskasse og NAV vil være minst like stor som før

De fleste vil få en økt samlet utbetaling i alderspensjon fra oss og NAV etter endringen.

Enslige alderspensjonister med minste pensjonsnivå fra folketrygden og full opptjening hos oss, kan oppleve å ikke få økt pensjonsutbetaling etter endringen.

Årsaken er at samordningsfradragene i tjenestepensjonen vil øke om lag like mye som utbetalingen fra folketrygden, slik at den samlede utbetalingen fra folketrygden og Viken pensjonskasse ikke blir høyere enn tidligere.

Du får beskjed fra oss om hva endringene betyr for deg  

Vi får oversikt fra NAV over hvilke av våre medlemmer som er omfattet av endringen. Får du endret pensjon fra oss, får du brev om dette. Pensjonen er endret med virkning fra april måned.

Kilde: SPK.no / NAV.