Enighet om særaldersgrenser

2023-08-25T17:15:42+02:0025 august 2023|

Regjeringen og partene i offentlig sektor er enige om pensjonsreglene for yrkesgrupper som har særaldersgrenser. Avtalen gjelder over 200 000 arbeidstakere. I Viken pensjonskasse er det 659 medlemmer med særaldersgrense.

Sommer, feriepenger og skatt

2023-06-03T18:32:08+02:003 juni 2023|

Sommeren er endelig her. Mange lurer da på feriepenger, skatt og utbetaling av pensjon i juni måned. Det er ikke feriepenger på pensjonsutbetalingene fra Viken pensjonskasse. Det betyr at du får vanlig utbetaling også i juni. Pensjonen i juni blir utbetalt mandag 12. juni.

Så mye øker pensjonene i 2023

2023-05-25T14:42:37+02:0025 mai 2023|

Grunnbeløpet i folketrygden øker med 6,41 prosent fra 1. mai, og er nå 118 620 kroner. Alderspensjon fra Viken pensjonskasse øker med 8,54 prosent med virkning fra 1. mai. Nytt grunnbeløp (G) brukes til å beregne og regulere både pensjoner og trygdeytelser. Pensjonsopptjening og pensjon fra Viken pensjonskasse (VIPK) blir regulert hvert år slik at de opprettholder verdien over tid. Dette skjer automatisk og du trenger ikke gjøre noe.

Vi gjør det enklere å simulere forventet pensjon

2023-05-04T08:53:46+02:004 mai 2023|

Det foregår et bredt samarbeid mellom alle pensjonsforetakene for å etablere en punkt-til -punktløsning for å koble all pensjonshistorikk sammen for å gjøre det enklere for deg å få en samlet oversikt. Nå er datautveksling automatisert mellom de fleste offentlige ordningene slik at du nå i tillegg for opptjening i Viken pensjonskasse får frem historikk for tidligere opptjening fra SPK, KLP og andre kommunale pensjonskasser og dette blir automatisk tatt med i kalkulatoren for simulering av fremtidig pensjonsbeløp.

Gå til toppen