Pensjonsregulering 2021

2021-05-07T09:13:21+02:00

For året 2021 er det vedtatt endringer som gjør at enkelte pensjonsytelser reguleres på en annen måte enn tidligere.