Viken pensjonskasse oppnådde en avkastning på 10,6% i 2021. Dette er det beste resultatet i pensjonskassen siden 2009. Det er også best av alle kommunale pensjonskasser og 2,2%-poeng bedre enn KLP i 2021. Det gode resultatet styrker ytterligere pensjonskassens risikobærende evne. Viken pensjonskasse er en av Norges mest solide pensjonskasser og er derfor godt rustet til å takle de urolige markedene som følge av Russlands invasjon av Ukraina.