Følgende foretak er tilknyttet Viken pensjonskasse

 • Akershus Energi AS
 • Akershus Energi Vannkraft AS
 • Akershus Energi Varme AS
 • Akershus Folkevalgtordning
 • Viken Kollektivterminaler FKF
 • Akershus Reiselivsråd
 • Barne-,ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barnevern
 • Bufetat
 • Stiftelsen Buskerudmuseet
 • Stiftelsen Drammens Museum
 • Familievern
 • Glomma Kraftproduksjon AS
 • Halden Kraftproduksjon AS
 • Nitja senter for samtidskunst
 • Viken pensjonskasse
 • Skien Kraftproduksjon AS
 • Stiftelsen Ahus Boligselskap
 • Stiftelsen Emma Hjort Boligselskap
 • Statsbygg Øst
 • Ungt Entreprenørskap Viken
 • Vardar AS
 • Vardar Vannkraft AS
 • Vardar Varme AS
 • Viken fylkeskommune

Arbeidsgiver har ansvaret for å melde deg inn i pensjonsordningen. Når du er registrert som medlem, vil du få tilsendt medlemsbrev fra oss med bekreftelse på medlemskapet.

Til deg som arbeidsgiver

Arbeidsgiver er ansvarlig for å orientere sine ansatte om pensjonsrettigheter i Viken pensjonskasse. Dette kan blant annet være ved langvarig sykemelding hvor den ansatte må søke arbeidsavklaringspenger (AAP) og kan ha rett på midlertidig uførepensjon hos oss.

Vi oppgraderer og får i løpet av 2023 nye digitale løsninger for å gjøre det lettere for deg og den ansatte å fylle ut søknader om pensjon hos oss og få oversikt over medlemskap i din egen arbeidsgiverportal.