Alderspensjon for deg født i 1963 eller senere

Nedenfor får du en kort innføring i pensjonsregler som gjelder for deg født i 1963 eller senere

Har du opptjening i offentlig tjenestepensjon før og etter 2020 vil opptjeningen din omfatte både påslagspensjon og bruttopensjon.

Følgende video omhandler påslagspensjon for deg født fra 1963 og har opptjening i offentlig tjenestepensjon fra 2020

Ble du første gang innmeldt i offentlig tjenestepensjonsordning fra 2020 vil du kun ha opptjening i påslagsordningen.

Følgende video omhandler bruttopensjon for deg født fra 1963 og har opptjening i offentlig tjenestepensjon før 2020.

Følgende video omhandler AFP for deg som er født fra 1963

Alderspensjon for deg født i 1963 eller senere

Nedenfor får du en kort innføring i pensjonsregler som gjelder for deg født i 1963 eller senere

Følgende video omhandler påslagspensjon for deg født fra 1963 og har opptjening i offentlig tjenestepensjon fra 2020

Ble du første gang innmeldt i offentlig tjenestepensjonsordning fra 2020 vil du kun ha opptjening i påslagsordningen.

Følgende video omhandler bruttopensjon for deg født fra 1963 og har opptjening i offentlig tjenestepensjon før 2020.

Følgende video omhandler AFP for deg som er født fra 1963

Følgende video omhandler påslagspensjon, bruttopensjon og AFP for deg født etter 1963.

Har du opptjening i offentlig tjenestepensjon før og etter 2020 vil opptjeningen din omfatte både påslagspensjon og bruttopensjon.