Søke om pensjon

Til deg som vil sende søknad om pensjon før 0101 2020:

Søknader som gjelder igangsetting før 31.12.19 adresseres til dagens pensjonsordning (AFPK/BFKP/KLP)
Søknader som gjelder fra 01.01.20 adresseres til Viken pensjonskasse (Bruk skjemaer fra AFPK frem til 01.01.20:  http://aipk.no/skjemaer

Fra 01.01.20 adresseres alle søknader til Viken pensjonskasse