Ansatte i Statens Vegvesen som skal over til Viken fylkeskommune

Alle ansatte i Statens Vegvesen som overføres til Viken fylkeskommune vil bli meldt inn i Viken pensjonskasse fra 01.01 2020 eller ved dato for overføring dersom det er etter 01.01 2020. Pensjonsrettighetene i Viken pensjonskasse er de samme som i Statens pensjonskasse. Det er også samme livsvarige utbetaling og regulering av pensjonsrettighetene.Overføringsavtalen i offentlig sektor sikrer at arbeidstakere som har vært medlem av flere offentlige tjenestepensjonsordninger, får pensjon som om de hele tiden har vært medlem av én og samme pensjonsordning. Skifter du jobb innenfor offentlig sektor får du derfor med deg pensjonsrettighetene dine over i ny pensjonsordning.
Du vil motta  et innmeldingsbrev fra pensjonskassen som bekreftelse på innmelding. Du vil også  kunne logge inn på "MIN SIDE" i pensjonskassen og se informasjon om ditt medlemskap.

Dersom du velger å arbeide i Viken frem til pensjonering vil Viken pensjonskasse betale ut samlet pensjon på vegne av Statens pensjonskasse og eventuelt andre tidligere offentlige arbeidsgivere.

Dersom du har spørsmål om pensjon i forbindelse med overføringen fra SVV til Viken pensjonskasse, send oss en melding.

Velkommen som medlem i Viken pensjonskasse!


Send oss en melding