Viken pensjonskasse old2022-03-09T15:27:47+01:00

Viken pensjonskasse utelukker investeringer i Russland og Hviterussland

Pensjonskassen investerer i aksjer og obligasjoner gjennom fond og ikke direkte i enkeltselskaper. Ved utgangen av 2021 hadde pensjonskassen to fond med eksponering mot Russland. Det ene fondet, Skagen Kon-Tiki, er et «emerging markets» fond som er investert i fem russiske selskaper. På grunn av vår bekymring over situasjonen i Ukraina solgte vi oss ut av fondet før den Russiske invasjonen. Opprinnelig kostpris for andelene var NOK 26 millioner og realisert verdi ved salg var NOK 63 millioner.

Eneste gjenværende eierskap i russiske aksjer er gjennom vår investering i Baillie Gifford. Fondet har 0,4% eksponering til den russiske banken SBERBANK, noe som utgjør ca. 0,02% av totalporteføljen til Viken pensjonskasse. Dette tilsvarer ca. 2 millioner kr. Baillie Gifford har opplyst om at de har sjekket mulighet for å avhende papiret og følger tett opp sanksjonene fra EU. Pt. er børsen i Moskva stengt for handel og utlendinger forbys å selge aksjer.

Ingen andre fondsinvesteringer til pensjonskassen inneholder Russiske eller Hviterussiske aksjer eller obligasjoner. VIPK har også besluttet å kreve at ethvert fond vi vurderer å investere i skal utelukke investeringer i Russland og Hviterussland. Dette i tillegg til våre krav til etikk og bærekraft i forvaltningen.

Viken pensjonskasse med toppresultat for 2021

Pensjonskassen oppnådde hele 10,6% avkastning på pensjonsmidlene i 2021. Etter det vi erfarer er VIPK best blant de offentlige pensjonskassene, inkludert Oslo Pensjonsforsikring. Resultatet gjør at pensjonskassen kan redusere pensjonskostnadene for fylkeskommunen over tid gjennom tilbakeførte overskudd. I tillegg bidrar resultatet til ytterligere å forsterke pensjonskassens risikobærende evne som igjen gir grunnlag for god fremtidig avkastning. Viken pensjonskasse er en av Norges mest solide pensjonskasser. Det kommer godt med i disse urolige tider.

Resultatet representerer en meravkastning på 220 millioner kroner sammenlignet med KLP for 2021. For 2020 var meravkastningen 300 millioner kroner. Pensjonskassen har dermed bidratt til en merverdi på over en halv milliard kroner siden etableringen av Viken i 2020.

Velkommen til Viken pensjonskasse

Viken pensjonskasse leverer offentlig tjenestepensjon til ansatte og folkevalgte i Viken fylkeskommune. Vi har som mål å levere de beste løsninger til våre arbeidsgivere og medlemmer. På våre sider kan du finne informasjon om oss og hva vi tilbyr deg som medlem.

Du kan logge inn på min side for å få mer informasjon om medlemskap og pensjonsytelser. Du kan i tillegg benytte vår pensjonskalkulator og søke om pensjon elektronisk. Alle brev fra pensjonskassen publiseres på min side. Du har også mulighet til å endre kontonummer for utbetaling av pensjon.

Ved spørsmål kan du kontakte pensjonskassen på telefonnummer 08475 eller sende en e-post til post@vikenpensjon.no

Vi tilbyr også personlig veiledning.

Min side
Kontakt oss
Personlig veiledning

Skatt på pensjon

Skatt på pensjon - Kildeskatt for bosatte i utlandet - Skattetrekk på pensjon

KONTAKT OSS
PENSJON
LÅN

Kontakt

Telefon: 08475
E-post: post@vikenpensjon.no
Besøksadresse: Schweigaardssgate 6, OSLO (Galleri Oslo)

Orgnr. 974 358 603
EHF: 974358603@invoice.bdo.no

Go to Top