Pensjonister med offentlig avtalefestet pensjon eller alderspensjon som jobber på pensjonistlønn med TISK-tiltak (testing, isolering, smittesporing og karantene) og vaksinering som følge av covid-19, får ikke avkortet pensjon.

Pensjonistlønnssatsen i KS området er avtalt å være 300 kroner per faktisk arbeidet time. Pensjonistlønnssatsen gjelder alt nødvendig personell, og er ikke avgrenset til helsepersonell. Ordningen gjelder fra 10.09.2022 og foreløpig til 31.12.2022.

Frem til 1. september 2022 var det anledning for pensjonert helsepersonell til å ta arbeid på ordinære vilkår uten pensjonsavkortning. Denne ordningen er nå opphørt.