Viken pensjonskasse2023-01-30T10:39:32+01:00

Velkommen til Viken pensjonskasse

Viken pensjonskasse leverer offentlig tjenestepensjon til ansatte og folkevalgte i Viken fylkeskommune. Vi har som mål å levere de beste løsninger til våre arbeidsgivere og medlemmer. På våre sider kan du finne informasjon om oss og hva vi tilbyr deg som medlem.

Du kan logge inn på min side for å få mer informasjon om medlemskap og pensjonsytelser. Du kan i tillegg benytte vår pensjonskalkulator og søke om pensjon elektronisk. Alle brev fra pensjonskassen publiseres på min side. Du har også mulighet til å endre kontonummer for utbetaling av pensjon.

Ved spørsmål kan du kontakte pensjonskassen på telefonnummer 08475 eller sende en e-post til post@vikenpensjon.no

Vi tilbyr også personlig veiledning.

Det norske pensjonssystemet er tredelt og består av pensjon fra NAV, pensjon fra arbeidsgiver og egen sparing. Hva som gjelder for deg og din pensjon er blant annet avhengig av hvilket år du er født i. Her kan du se noen korte animasjoner om pensjon og hva som gjelder for deg.

Nyheter

Enighet om særaldersgrenser

Regjeringen og partene i offentlig sektor er enige om pensjonsreglene for yrkesgrupper som har særaldersgrenser. Avtalen gjelder over 200 000 arbeidstakere. I Viken pensjonskasse er det 659 medlemmer med særaldersgrense.

Sommer, feriepenger og skatt

Sommeren er endelig her. Mange lurer da på feriepenger, skatt og utbetaling av pensjon i juni måned. Det er ikke feriepenger på pensjonsutbetalingene fra Viken pensjonskasse. Det betyr at du får vanlig utbetaling også i juni. Pensjonen i juni blir utbetalt mandag 12. juni.

Så mye øker pensjonene i 2023

Grunnbeløpet i folketrygden øker med 6,41 prosent fra 1. mai, og er nå 118 620 kroner. Alderspensjon fra Viken pensjonskasse øker med 8,54 prosent med virkning fra 1. mai. Nytt grunnbeløp (G) brukes til å beregne og regulere både pensjoner og trygdeytelser. Pensjonsopptjening og pensjon fra Viken pensjonskasse (VIPK) blir regulert hvert år slik at de opprettholder verdien over tid. Dette skjer automatisk og du trenger ikke gjøre noe.

Vi gjør det enklere å simulere forventet pensjon

Det foregår et bredt samarbeid mellom alle pensjonsforetakene for å etablere en punkt-til -punktløsning for å koble all pensjonshistorikk sammen for å gjøre det enklere for deg å få en samlet oversikt. Nå er datautveksling automatisert mellom de fleste offentlige ordningene slik at du nå i tillegg for opptjening i Viken pensjonskasse får frem historikk for tidligere opptjening fra SPK, KLP og andre kommunale pensjonskasser og dette blir automatisk tatt med i kalkulatoren for simulering av fremtidig pensjonsbeløp.

Viken pensjonskasse logo

Kontakt

Telefon: 08475
E-post: post@vikenpensjon.no
Wergelandsveien 21, 0167 Oslo

Orgnr. 974 358 603
EHF: 974358603@invoice.bdo.no

Gå til toppen