Tiltak i forbindelse med virusutbrudd (covid-19)

Viken pensjonskasse følger de til enhver tid gjeldende råd fra myndighetene.

Vår løpende drift som omfatter utbetaling av pensjon, behandling av søknader om pensjon, endringer og opphør av pensjon, samt besvarelse av henvendelser via telefon og e-post påvirkes ikke av de tiltakene som er innført av myndighetene for å begrense spredning av koronavirus.

Pensjonskassens ansatte kan utføre alle kjerneleveranser og andre virksomhetskritiske aktiviteter også fra hjemmekontor.

Kontoret er inntil videre stengt for fysisk besøk. Vi er tilgjengelig på mobiltelefon og epost. Bruk gjerne kontaktskjema her på nettsiden.
Midlertidige regler om pensjon og arbeidsinntekt