Velkommen til Viken pensjonskasse


Ved etablering av Viken fylkeskommune 01.01.20 ble Akershus fylkeskommunale pensjonskasse (AFPK) og Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse (BFKP) til Viken pensjonskasse (VIPK). Ansatte i Østfold fylkeskommune som var er medlemmer i KLP (unntatt sykepleiere) er overført til VIPK 01.01.20.

Endringen får ingen konsekvenser for medlemmenes pensjonsrettigheter. Regelverket er helt likt i de offentlige pensjonsordningene.

For ansatte i Østfold fylkeskommune: 

KLP vil i eget brev orientere
• dere som er yrkesaktive, har oppsatt rett i KLP eller er pensjonister om overføringen til VIPK.
• medlemmer født etter 1962 om endret offentlig tjenestepensjon.

Til deg som vil søke om pensjon fra 01.01.20:
• Søknader som gjelder før 31.12.19 adresseres til KLP
• Søknader som gjelder fra 01.01.20 adresseres til VIPK
• Fra 01.01.20 adresseres alle søknader til VIPK

Til deg som allerede mottar pensjon:
VIPK behandler endringer på løpende pensjoner fra 01.01.20.

KLP foretar pensjonsutbetaling i januar og februar 2020.

VIPK overtar pensjonsutbetaling fra mars 2020, og VIPK innhenter opplysninger om skatt.

Medlemsfordeler
Medlemmer som har «personforsikring»/skadeforsikring i KLP, beholder betingelsene til neste hovedforfall. Deretter går avtalen(e) over på de ordinære vilkår for KLPs eksterne kunder.

Medlemmer som har lån i KLP beholder KLPs medlemsrente frem til en eventuell refinansiering.