Viken pensjonskasse2023-10-27T08:43:59+02:00

Velkommen til Viken pensjonskasse

Viken pensjonskasse leverer offentlig tjenestepensjon til ansatte og folkevalgte i Viken fylkeskommune. Vi har som mål å levere de beste løsninger til våre arbeidsgivere og medlemmer. På våre sider kan du finne informasjon om oss og hva vi tilbyr deg som medlem.

Du kan logge inn på min side for å få mer informasjon om medlemskap og pensjonsytelser. Du kan i tillegg benytte vår pensjonskalkulator og søke om pensjon elektronisk. Alle brev fra pensjonskassen publiseres på min side. Du har også mulighet til å endre kontonummer for utbetaling av pensjon.

Ved spørsmål kan du kontakte pensjonskassen på telefonnummer 08475 eller sende en e-post til post@vikenpensjon.no

Vi tilbyr også personlig veiledning.

Det norske pensjonssystemet er tredelt og består av pensjon fra NAV, pensjon fra arbeidsgiver og egen sparing. Hva som gjelder for deg og din pensjon er blant annet avhengig av hvilket år du er født i. Her kan du se noen korte animasjoner om pensjon og hva som gjelder for deg.

Nyheter

Skatt og pensjon i desember

Er du alderspensjonist, har AFP eller ektefellepensjon er utbetalingen i desember skattefri. Er du uførepensjonist er det halv skatt i desember. Pensjonsutbetalingen kommer den 12. desember.

God avkastning på pensjonsmidlene

Avkastingen på pensjonsmidlene i Viken pensjonskasse ble 4,6 % per tredje kvartal for 2023. Netto finansinntekter utgjør 393 millioner kroner.  

Viken pensjonskasse logo

Kontakt

Telefon: 08475
E-post: post@vikenpensjon.no
Wergelandsveien 21, 0167 Oslo

Orgnr. 974 358 603
EHF: 974358603@invoice.bdo.no

Gå til toppen