Kontaktinformasjon

Bjarne Refsnes

Generelle henvendelser                                                Epost: bjarne.refsnes@vikenpensjon.no      Telefon: 970 58 106


Hanne Eliassen

Medlem & pensjonsservice
Epost: pensjon@vikenpensjon.no                 Telefon:  32 04 42 05

Trine Lise Eriksen

Boliglån                                                                 Epost: bolig@vikenpensjon.no                      Telefon:  22 05 59 44