SENIORSEMINAR 60+    22-23. Oktober 2019

Kurssted: 

Fylkestingsalen                            
Schweigaardsgt. 4       

0107 OSLO        

PROGRAM

Tirsdag 22. oktober    Fylkestingsalen 

08.30    Registrering

09.00    Velkommen!
Gjennomgang av programmet
Aktuelt - Ny offentlig tjenestepensjon og veien til Viken pensjonskasse

Bjarne Refsnes, adm.dir. Akershus fylkeskommunale pensjonskasse

09.30     Pensjon og økonomi
Agnes Bergo, Pengedoktoren AS
"Økonomi for seniorer, hva er lurt?"

12.00     Lunsj                                                    

13.00     Helse og aldring
Rådgivende lege Terje Vigen, Akershus fylkeskommunale pensjonskasse                                                                                       

Refleksjoner over helsevesenets møte med de eldre, etiske dilemma, aldring,
menneskesyn, forebyggelse av sykdom og hvordan vi kan ta vare på våre personlige ressurser.

15.00     Slutt dag 1

Onsdag 23. oktober

09.00     Juridiske emner   
Advokat Kjell Morten Méd
Arveregler, skifte/uskifte, testament, gjengifte, samboerskap, bolig mv

12.00     Lunsj 

13.00     Presentasjon av pensjonsordningene, alderspensjon og AFP i offentlig sektor
Rita Isene, saksbehandler Akershus fylkeskommunale pensjonskasse    
Folketrygd, ytelser fra pensjonskassen, eksempler på beregning m.v.      

15.00   Avslutning og oppsummering


Det tas forbehold om eventuelle programendringer.