Fra 1. januar 2020 etableres Viken pensjonskasse

Som ansatt i Akershus, Buskerud eller Østfold fylkeskommune kan du allerede nå kontakte oss for spørsmål om pensjon eller søke om boliglån

Til deg som vil søke om pensjon fra 01.01.20:
• Søknader som gjelder utbetaling fra 01.01.20 adresseres til Viken pensjonskasse

Ved etablering av Viken fylkeskommune 01.01.20 blir Akershus fylkeskommunale pensjonskasse (AFPK) og Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse (BFKP) til Viken pensjonskasse (VIPK). Ansatte i Østfold fylkeskommune som i dag er medlemmer i KLP (unntatt sykepleiere) vil bli flyttet til VIPK 01.01.20.

Endringen får ingen konsekvenser for medlemmenes pensjonsrettigheter. Regelverket er helt likt i de offentlige pensjonsordningene.

For ansatte i Østfold fylkeskommune: 

KLP vil i eget brev orientere
• dere som er yrkesaktive, har oppsatt rett i KLP eller er pensjonister om overføringen til VIPK.
• medlemmer født etter 1962 om endret offentlig tjenestepensjon.

Til deg som vil søke om pensjon fra 01.01.20:
• Søknader som gjelder før 31.12.19 adresseres til KLP
• Søknader som gjelder fra 01.01.20 adresseres til VIPK
• Fra 01.01.20 adresseres alle søknader til VIPK

Til deg som allerede mottar pensjon:
VIPK behandler endringer på løpende pensjoner fra 01.01.20.

KLP foretar pensjonsutbetaling i januar og februar 2020.

VIPK overtar pensjonsutbetaling fra mars 2020, og TKP innhenter opplysninger om skatt.

Medlemsfordeler
Medlemmer som har «personforsikring»/skadeforsikring i KLP, beholder betingelsene til neste hovedforfall. Deretter går avtalen(e) over på de ordinære vilkår for KLPs eksterne kunder.

Medlemmer som har lån i KLP beholder KLPs medlemsrente frem til en eventuell refinansiering.