Fra 1. januar 2020 etableres Viken pensjonskasse

Som ansatt i Akershus, Buskerud eller Østfold fylkeskommune kan du allerede nå kontakte oss for spørsmål om pensjon eller søke om boliglån

Ved etablering av Viken fylkeskommune 01.01.20 blir Akershus fylkeskommunale pensjonskasse (AFPK) og Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse (BFKP) til Viken pensjonskasse (VPK). Ansatte i Østfold fylkeskommune som i dag er medlemmer i KLP (unntatt sykepleiere) vil bli flyttet til VPK 01.01.20.

Endringen får ingen konsekvenser for medlemmenes pensjonsrettigheter. Regelverket er helt likt i de offentlige pensjonsordningene.